Klauwgezondheid

De klauwgezondheid op een bedrijf is een belangrijk aspect, op economisch vlak en dierenwelzijn. Het laatste daalt aannemelijk wanneer een koe kreupel is. Een onderzoek in Engeland heeft bewezen dat kreupele koeien:

  • Langer liggen (8,3 i.p.v. 6,8 uur)
  • Als laatste in de melkstal komen
  • Minder eten en snel vermageren
  • Gevoeliger zijn voor andere afwijkingen (bijv. lebmaagverplaatsing)

Om vergaande gevolgen te voorkomen is het belangrijk te weten hoe klauwaandoeningen kunnen ontstaan, de GD heeft hier een overzicht van gemaakt met de prevalentie van de aandoeningen erbij.

Een klauwprobleem kan individueel of op bedrijfsniveau plaatsvinden. Digiklauw kan een handige tool zijn wanneer een klauwprobleem zich voordoet op bedrijfsniveau, bekijk de onderstaande link voor meer informatie:

www.digiklauw.com

Onze artsen kunnen samen met u waarnemen waar de schoen wringt en hier een plan van aanpak voor opstellen. Manieren om de klauwproblemen aan te pakken zijn onder andere pedicures, optimalisatie van de huisvesting, genetische selectie, vermijden aankoop van koeien slecht ter been, voetbaden en aanpassingen in de voeding.

Tyloomverwijdering bij een koe

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum