Vaccinaties

Blauwtong

Blauwtong is een aangifteplichtige ziekte, veroorzaakt door een virus waarvan 27 verschillende subtypes bekend zijn. Het virus wordt verspreid door Culicoides spp. (stekende muggen/knutten). De symptomen zijn divers, maar vooral koorts, ontstekingen in de neus en mond, zwelling van de kop door oedemen, ontsteking van de kroonrand met als gevolg kreupelheid en mogelijke verlamming door spierbeschadigingen zijn kenmerkend.

Sinds 2012 is Nederland officieel vrij van blauwtong. Alleen bij verhoogd risico op het virus, dat wil zeggen wanneer het virus opduikt in omringende landen zoals België en Duitsland, kan het nodig zijn om uw koppel te vaccineren.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum