Parasieten

Schurft

Schurft kan worden veroorzaakt door verschillende mijten (psoroptes, chorioptes, sarcoptes), waarvan sarcoptes zelden voorkomt. Wanneer u schurft ziet bij uw dieren is het dus waarschijnlijk psoroptes (vnl. vleesvee) of chorioptes (melk- en vleesvee). Meestal kan aan de hand van de lokalisatie van de schurft al een voorzichtige uitspraak gedaan worden over het type mijt. Menginfecties met beide zijn ook mogelijk.

  • Psoroptes

De ontwikkeling van ei tot volwassen mijt is ongeveer 10-19 dagen. De volwassen mijt kan meerdere weken buiten het dier overleven, maar is dan nog maar 1-2 weken infectieus voor het dier. Dit heeft tot gevolg dat besmetting grotendeels gebeurt door direct contact tussen de dieren. Psoroptes voedt zich met ontstekingsvocht en huidcellen wat tot korsten, roodheid en schuurletsels leidt bij het rund. Ook productieverliezen zijn een gevolg; er kan tot wel 30g lichaamsgewicht verlies optreden per % aangetaste huid en natuurlijk zal de lederkwaliteit ook afnemen. Dit type mijt zorgt vooral bij Belgisch Wit-Blauw runderen voor veel problemen.

  • Chorioptes

De levenscyclus is gelijkaardig aan deze van psoroptes. De lokalisatie is wel anders, voornamelijk de achterhand en de poten zijn aangetast. Deze mijten voeden zich met huidschilfers en zorgen voor minder erge letsels; milde jeuk, knobbeltjes, kleine korstjes.

Behandeling

Schurft komt voor op alle leeftijden, in alle seizoenen en kan moeilijk onder controle te krijgen zijn (1x behandelen is onvoldoende). Ter behandeling moet men de dieren scheren en alle dieren die in contact staan met de besmette runderen behandelen. De behandeling moet 2x gebeuren met 7-10 dagen ertussen, omdat de cyclus van de mijt meer dan 10 dagen bedraagt. Op deze manier worden ook de eitjes die aanwezig waren tijdens de eerste behandeling, en die nu uitgekomen zijn, meegenomen in de behandeling. Wel is het belangrijk om te weten om welk type mijt het gaat, bij psoroptes is namelijk een injectie onder de huid nodig en bij chorioptes is een pour-on de eerste keus. Met behulp van een huidafkrabsel kunnen wij onder de microscoop bekijken om welk type mijt het gaat.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum