Parasieten

Neospora

Neospora caninum is een parasiet van het genitaal stelsel bij het rund. Bij de meesten is neospora vooral gekend als een bekende oorzaak van abortus; een besmette koe heeft 3-7x meer kans op een verwerping.

De levenscyclus van neospora bestaat uit 2 soorten overdracht, namelijk horizontaal en verticaal.

  • Horizontale overdracht
    Bij de horizontale overdracht speelt in onze omgeving de hond de hoofdrol. Wanneer de hond besmet is scheidt het in zijn mest oöcysten uit. Wanneer een hond poept in een weide of kuilvoer komen deze oöcysten in het voer van het rund terecht. Het rund wordt zo besmet met de parasiet waarbij er weefselcysten in het vlees kunnen ontstaan. Een hond besmet zich dan weer opnieuw bij het opeten van rauw rundvlees van een besmet rund.
  • Verticale overdracht
    Bij verticale overdracht is een rund dus besmet geraakt door opname van oöcysten in het voer (afkomstig van hondenpoep) en geeft zo de parasiet door aan de foetus via de placenta. Dit kan alleen maar wanneer het rund wordt besmet voordat het rund drachtig is geraakt. Een besmetting met neospora tijdens de dracht zorgt dus niet voor overdracht van de parasiet op het kalf. Een hond kan zich op zijn beurt dan weer besmetten door de placenta op te eten.

Vaak zijn er geen symptomen te vinden bij een koe die besmet is met neospora, dit heeft tot gevolg dat neospora ongemerkt binnen kan sluipen op een bedrijf. Bij de foetus zorgt het vaak voor sterfte (abortus). Alleen wanneer de besmetting gebeurt in het begin van de dracht treedt er resorptie van de vrucht op en zal de koe na enige tijd terug tochtig worden. Bij een infectie aan het einde van de dracht kan een levend, gezond kalf geboren worden (in enkele gevallen een zwak kalf met zenuwsymptomen).

De diagnose op het individuele dier gebeurt o.b.v. bloed- en foetaal onderzoek. Een bedrijfsscreening kan gedaan worden o.b.v. tankmelkonderzoek of onderzoek van pasgeboren kalveren.

Meer informatie over neospora en de aanpak ervan kunt u vinden op de website van de GD of in een handleiding voor neospora van het DGZ.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum