Parasieten

Maagdarmwormen

Maagdarmwormen komen bijna altijd voor op een weide, meestal in de stadia van ei t/m het 3e larvaire stadium (L3). Het volwassen stadium bevindt zich in het dier. Afhankelijk van het type maagdarmworm is de locatie van de volwassen worm als volgt:

  • Lebmaag: ostertagia, trichostrongylus, haemonchus
  • Dunne darm: cooperia, nematodirus, bunostomum, strongyloides, capillaria
  • Dikke darm: oesophagostomum, trichuris

De ontwikkeling van een wormei tot larve op een weide wordt grotendeels bepaald door de vochtigheidsgraad en de temperatuur. Het is om die reden dat de ontwikkeling van ei tot larve vooral vanaf april tot eind augustus plaats vindt.

Bij eerste weideseizoen kalveren kan een parasitaire gastro-enteritis (PGE) ontstaan, symptomen die hierbij kunnen voorkomen zijn gewichtsverlies, doffe vacht, diarree en soms sterfte. Uit onderzoek is gebleken dat de dieren met PGE ongeveer een uur per dag minder grazen waardoor gewichtsverlies optreedt. Bij een tweede weideseizoen en bij koeien ontstaat vooral verminderde productie (groei en melk) doordat de dieren al gedeeltelijk immuniteit hebben opgebouwd.

Het opbouwen van immuniteit zorgt voor een remming van de ontwikkeling van de wormen en een kleiner aantal wormen. Immuniteits-ontwikkeling is afhankelijk van het type worm, de weerstand van het dier en de infectiegraad. Dit laatste wordt bepaald door het weidebeheer en het ontwormingsschema. Het weidebeheer bestaat uit verschillende aspecten:

  • Lengte van het weideseizoen
  • Maaien
  • Weidebezetting
  • Weiderotatie
  • Verschillende leeftijden op een weide

Door middel van een mestonderzoek kan de diagnose van PGE gesteld worden. Hierbij is het wel van belang dat er mest van meerdere dieren genomen wordt, omdat niet elk dier van de koppel een gelijke besmetting doorloopt (klik hier voor meer informatie over het nemen van een mestmonster).
Bij een bedrijfsprobleem is het preventieve ontworming van belang, waarbij een juist ontwormingsschema essentieel is. Neem contact op met uw bedrijfsbegeleidend dierenarts voor het juiste advies rond dit schema.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum