Parasieten

Giardia

Giardia is een protozoa die voorkomt bij kalveren van meer dan een maand leeftijd. De prepatente periode (tijd tussen opname van de cysten en het zelf uitscheiden) is 5-10 dagen, waarbij de uitgescheiden cysten onmiddellijk infectieus zijn en resistent in de omgeving.
Vaak verloopt een infectie zonder symptomen, alleen bij een hoge infectiedruk kan diarree ontstaan en verminderde groei. Door middel van sneltest kan aanwezigheid van giardia bevestigd worden, hiervoor moet men een mestmonster inleveren bestaande uit mest van 3 dagen.

De behandeling bestaat uit een ontwormingskuur, en belangrijker nog, hygiënische maatregelen bestaande uit het verhuizen van kalveren naar een lege stal op het einde van de behandeling en goed laten drogen van de stal na reiniging & desinfectie.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum