Parasieten

Cryptosporidium parvum

Deze parasiet is onderdeel van de normale darmflora en komt voor in de mest. Het is een van de belangrijkste oorzaken van kalverdiarree en eenmaal een bedrijfsprobleem is het lastig om ervan af te komen.

De parasiet komt voor bij kalveren jonger dan een maand leeftijd die zich besmetten door opname van oöcysten in de mest. De prepatente periode (tijd tussen opname van de oöcysten en zelf uitscheiden van de parasiet) is kort, namelijk 2-5 dagen. De oöcysten worden in hoge aantallen uitgescheiden, zijn onmiddellijk infectieus voor andere kalveren en zijn erg resistent in de omgeving waardoor cryptosporidium dus snel een groot probleem kan vormen.

Bij een hoge infectiedruk kunnen de volgende symptomen waarneembaar zijn: diarree (geel/groen, pasteus/waterig), uitdroging en verminderde groei. Door middel van sneltest kan aanwezigheid van cryptosporidium bevestigd worden.

De behandeling bestaat uit halofuginone dat gegeven moet worden aan de zieke dieren, maar ook preventief aan de andere (gezonde) kalveren. Halofuginone doodt de parasiet niet, maar zorgt ervoor dat de diarree en oöcysten uitscheiding verminderd wordt. Zieke dieren moeten daarnaast geïsoleerd worden en indien nodig ondersteund worden met elektrolieten. Belangrijk is ook dat de omgeving goed schoongemaakt wordt!

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum