Ziekten & aandoeningen

Gebitsproblemen

De tanden en kiezen zijn van levensbelang voor het paard. Paarden malen het gras, hooi of kuil met een zijwaartse en voorachterwaartse beweging om zo het voer optimaal vatbaar te maken voor enzymen in het speeksel en maagdarmstelsel. Zo kan er een goede vertering van het voer plaatsvinden. Wat gebeurt er wanneer het gebit niet goed afslijt? Het paard kan proppen gaan maken, vermageren, slecht verharen, verstopping in de darm of juist diarree krijgen. Daarnaast kunt u allerlei rijtechnische klachten tegenkomen, zoals hoofdschudden, kantelen van het hoofd, vastpakken van het bit etc.

Opbouw van het gebit

De tanden en kiezen van het paard groeien continu door om de slijtage van het malen op te vangen, ze groeien ongeveer 2-5 mm per jaar. Het paard heeft zes snijtanden in de bovenkaak en zes snijtanden in de onderkaak. Deze snijtanden gebruikt hij om het voer op te pakken en het gras af te snijden. Het paard heeft zes kiezen in iedere kaakhelft, dus in totaal 24 kiezen. Sommige paarden hebben wolfskiesjes, deze zitten voor de eerste kiezen, voornamelijk in de bovenkaak. Ze hebben hun functie in de loop der tijd verloren, desondanks kunnen ze wel rijtechnische problemen geven. Hengsten, sommige ruinen (en ook wel dominante merries) hebben ook nog hoek- of haaktanden, deze zijn van oorsprong ter verdediging. Ze kunnen problemen geven wanneer ze te lang worden of als er tandsteen op zit die ontsteking van het tandvlees kan veroorzaken.

Doorkomen en wisselen van tanden en kiezen

In het schema kunt u vinden wanneer de tanden van een paard doorkomen en wanneer deze gewisseld worden.

Doorkomen melktand Wisselen
Snijtand 1
(binnenste)
6-8 dagen 2,5 jaar
Snijtand 2
(middelste)
6-8 weken 3,5 jaar
Snijtand 3
(buitenste)
4,5 jaar (onder)
5 jaar (boven)
1e kies Bij geboorte 2,5 jaar
2e kies Bij geboorte 3 jaar
3e kies Bij geboorte 3,5 jaar
4e kies Geen melkkiezen 1 jaar
5e kies Geen melkkiezen 2 jaar
6e kies Geen melkkiezen 3 jaar

Afwijkende afslijting of wisselen van kiezen

Door verkeerd afslijten van de kiezen, en doordat de bovenkaak breder is dan de onderkaak, kunnen er scherpe punten aan de zijkanten van de kiezen ontstaan. De punten zullen bij de kiezen in de onderkaak dus aan de tongzijde ontwikkelen en bij kiezen in de bovenkaak aan de wangzijde. De scherpe punten kunnen beschadigingen aan de tong of wangen geven en dus pijn in de mond veroorzaken.

De kiezen horen een schuin oppervlak te hebben met een hoek van vijftien graden, wanneer ze recht zijn kan het paard niet kauwen.

Gebitscontrole en vijlen

Wanneer uw paard klachten heeft met eten (proppen maken, afwijkende bewegingen maken, pijn bij eten) of bij rijtechnische klachten kan dit een gebitsprobleem zijn. Met een mondspreider kunnen wij in de mond van uw paard kijken. We kunnen op dat moment proberen te achterhalen wat de oorzaak van de problemen zouden kunnen zijn. Wij zijn niet in het bezit van de juiste apparatuur om de tanden/kiezen van uw paard te behandelen. Daarvoor verwijzen wij u door naar een paardentandarts.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum