Workshop

Grip op gras

Bijna 2 jaar geleden stond de workshop “Weidecoach/Farmwalk” gepland. Helaas kon deze door de Corona-maatregelen toen niet doorgaan. Het onderwerp is echter nog steeds heel actueel. Voor veel bedrijven zijn weidegang, ruwvoerwinning, voerkosten, transitie en kringlooplandbouw speerpunten in de bedrijfsvoering.

Voeding is 90% van de diergezondheid' is een standaard uitspraak binnen onze praktijk. En goede voeding begint.... bij het begin ….. grond- en graslandbeheer in Februari.

Daarom willen wij, ondanks de huidige Coronamaatregelen, op korte termijn een workshop organiseren.

“Meer halen uit je eigen gras”

We hebben “De BoerenVeearts” Gerrit Hegen bereid gevonden om richting de Achterhoek te komen om deze workshop te geven.

Grip op Gras gaat over scherp sturen en vooruitdenken in beweiding. Over een goed afgestemd aanvullend rantsoen, graslandmanagement en optimale inrichting van de huiskavel. We hebben het niet alleen over meer gras rechtstreeks omzetten in melk, maar ook over het eiwitgehalte in het gras en het rantsoen. Grip op Gras gaat hand in hand met Grip op Eiwit. Je krijgt meer grip op je bedrijfsvoering en zet stappen om kringlopen verder te sluiten en kosten te besparen.

Gegraasd gras biedt veel perspectief:

1. Groen goud: gras blinkt uit in VEM en DVE

2. Gunfactor: koeien in de weide raken een gevoelige snaar.

3. Groener produceren: minder ammoniakuitstoot en minder emissie van broeikasgassen, meer eiwit van eigen land.

4. Goed vakmanschap: kennis en kunde om koeien en jongvee voor je aan het werk te zetten , inspelen op groeiomstandigheden en koegedrag.

De workshop zal gegeven worden op Woensdag 16 februari en Woensdag 16 maart van 13.00 - 16.00 uur

Bij voldoende aanmeldingen organiseren we ook een middag; specifiek voor robotbedrijven en weidegang.

In twee praktische middagen gaan we in op een aantal uitdagingen:

* Bemesting,

* Keuze van het beweidingsysteem,

* Bijvoeding op stal,

* Jongvee in de weide (de basisschool voor de beweiding),

* Koeien tevreden in de weide en veel gras in de koe rechtstreeks omzetten in   melk.

* Melkstal of robot en weidegang

Kosten voor deelname aan beide middagen zijn € 50,- per deelnemer.

Aanmelden kan op twee manieren, via lhd@dapbeltrum.nl of bel naar 0544-481 366.

En natuurlijk is er veel ruimte voor vragen (eventueel vooraf ingediend) en interactie.

Gerrit heeft er erg veel zin in !!

(en wij ook)

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum