Uiergezondheid

  • Behandeld u een uierontsteking met “alleen vlokken” (Graad 1) direct met antibiotica?
  • Weet u welke bacterie(n) bij u op het bedrijf het meest uierontstekingen veroorzaakt ?
  • Zijn het nieuwe infecties, chronische infecties of een opflikkering van een bestaande infectie ?
  • Kent u het verschil tussen een 1e en 2e keus uier-injectoren ?
  • Weet u op welk moment u welke injector zou moeten gebruiken ?

In deze nieuwsbrief de belangrijkste aandachtspunten om het uiergezondheids-management aan te scherpen en een mooie aanbieding om u te ondersteunen in de behandeling.

Met andere ogen kijken naar “Uiergezondheid”

Klinische mastitis wordt ingedeeld in 3 groepen (graden) op basis van de ernst van de verschijnselen

Graad 1 Graad 2 Graad 3
Afwijkende melk (vlokken, slierten) Afwijkende melk (vlokken, slierten) Afwijkende melk (vlokken, slierten)
Afwijkende uier (zwelling, roodheid) Afwijkende uier (zwelling, roodheid)
Afwijkende koe (verminderde melkgift, koorts, sloom)

Het opstellen van een zogenaamde ‘segmentatie- wijzer’ is zeer zinvol voor elk bedrijf. Op basis van deze melkmonsters (max 10) kan een goed Plan van Aanpak worden opgesteld voor de behandeling, maar vooral ook preventie van de uierontstekingen. Er zijn grote verschillen tussen het plan van aanpak van een Streptococcus Uberis en een Staphylococcus aureus. Het nemen van deze melkmonsters moet altijd in overleg met de dierenarts gebeuren. Samen worden de juiste koeien uitgekozen.

Behandeling

De behandeling van graad 1 en graad 2 uierontstekingen met antibiotica mag alleen met een eerste keus uier-injector (Orbenin lactation of Ubropen). Uiteraard speelt de segmentatiewijzer hier ook een grote rol. Naast de bepaling van een bacterie wordt ook de gevoeligheid bepaald. Welke injector is goed werkzaam? Is het verstandig om direct te behandelen of kan je beter afwachten tot de droogstand? Is het een nieuwe infectie of een herhaling?

Bij een uierontsteking graad 3 is het wel van belang om direct te behandelen met antibiotica. Ook hier is het belangrijk om eerst een melkmonster te nemen om de bacterie te bepalen. Op basis van deze melkmonsters mag een ‘Graad 3” uierontsteking direct behandeld worden met een 2e keus uier-injector (Avuloxil of Ubrolexin). Deze 2e keus injectoren mogen alleen afgegeven worden op basis van melkonderzoek. Daarnaast is de bepaling van de bacterie ook van groot belang voor de preventie van acute ernstige uierontstekingen.

Laboratorium Beltrum / Mex@lab

Uit de melkuitslagen van ons eigen laboratorium afgelopen jaar blijkt dat het nemen van een melkmonster nog niet zo eenvoudig is. Helaas is 1 op de 8 monsters vervuild. Voor zowel veehouder als dierenarts is dit erg frustrerend.

Bekijk daarom voor het nemen van een melkmonster eerst de instructievideo of vraag de dierenarts voor ondersteuning. Denk er ook aan dat men het melkmonster best niet tijdens het melken kan nemen. Selecteer de koeien uit en neem er even de tijd voor. Uiteraard kan dit ook bij een bedrijfsbezoek of visite.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de melkmonsters.

Uitslagen melkmonsters DAP Beltrum laatste 12 maand

Acties*

Gratis uiermint

Om de inzet van ondersteunende (geen antibiotica) behandeling bij graad 1/ graad 2 uierontsteking te stimuleren en de bekendheid met 1e keus uier-injectoren te vergroten hebben we voor aankomende maand een mooie aanbieding.

  • Bij aankoop van 1 doos Orbenin lactation krijgt u 1 pot Uiermint van 250 ml gratis.

Taart

Daarnaast willen we de veehouders met een uitstekende uiergezondheid graag onder de aandacht brengen. Er zijn verschillende uitdagingen waarmee een taart te verdienen is:

  • BSK hoger dan het tankcelgetal bij de officiele MPR**
  • Aantal nieuwe infecties 0% bij de officiele MPR**

* Acties gelden tot eind september
**doorgifte via PIR-DAP

.

Heeft u over een van de benoemde onderwerpen een vraag of wenst u meer informatie, reageer dan op de mail of bel met de praktijk (0544 - 481 366).

Team Rundvee dierenartsen Dap Beltrum

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum