Registratie paard en locatie

Dap Beltrum - 4/9/2021 4:50:25 PM

Op 21 april 2021 gaat de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in. Dit heeft ook gevolgen voor de paardensector. Zo wordt het verplicht om de verblijfplaats van paardachtigen te registreren en moeten locaties waar paarden gedurende langer dan 30 dagen verblijven een UBN hebben.

Voor veel diersoorten in ons land is registratie al verplicht. Denk hierbij aan boerderijdieren zoals runderen, varkens en schapen, maar ook voor honden is registratie via het chipnummer al een bekend fenomeen. Deze registratie van verblijfplaats is nodig om bijvoorbeeld snel te kunnen handelen in het geval van een uitbraak van besmettelijke ziekten, of wanneer een gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Per 21 april 2021 wordt het ook voor paardenhouders, zowel hobby- als bedrijfsmatig, verplicht om de verblijfplaats van hun dieren te registreren. (NB: waar staat paarden wordt ook bedoeld: pony's, ezels, of zebra's). Heeft u een locatie waarop langer dan 30 dagen paarden verblijven, dan moet u een UBN (uniek bedrijfsnummer) hebben. Alle paarden moesten al gechipt zijn en een paspoort hebben, maar hierop gaat nu strenger toegezien worden. Zonder chip is het niet mogelijk om een paard te registreren.

Registratie van een locatie

Een locatie is een plaats waar paarden verblijven, gedurende een periode langer dan 30 dagen. Het registreren van een locatie wordt gedaan door de eigenaar (houder) van de locatie. Bij de registratie krijgt deze een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Als houder van de locatie moet u een administratie bijhouden van:

  • Transporten die de dieren afleggen naar een andere locatie (uitgezonderd buitenritten, lessen en wedstrijden, waarbij het paard dezelfde dag weer op de locatie terug is)
  • Het sterftecijfer op de locatie waar het dier geregistreerd is,
  • De identificatiedocumenten van de dieren die aanwezig zijn op de locatie (paspoorten)

Deze administratie kan digitaal plaatsvinden (bijvoorbeeld in een app) of gewoon in een schrift. Het doel van de administratie is onder andere aan te kunnen tonen dat het aantal aanwezige paarden op de locatie klopt.

Registratie van een paard op een UBN

De eigenaar is verantwoordelijk voor het registreren van het paard op de locatie waar deze gedurende langer dan 30 dagen verblijft. Uw paard moet dus gekoppeld worden aan een locatie. Het koppelen van een paard aan een locatie zal vermoedelijk vanaf 12 april 2021 mogelijk zijn.

Bij de registratie dienen de volgende gegevens doorgegeven te worden:

  • Paspoortnummer
  • Chipnummer en -type
  • Geslacht
  • Geboortedatum en -land
  • Datum uitgifte paspoort en de uitgevende instantie

Uitzondering:
Bij een hengstenhouder of een africhtings-/trainingsstal hoeven alleen de paarden geregistreerd te worden die 90 dagen of langer daar aanwezig zijn. Het verblijf van de paarden op deze locatie gedurende korter dan 90 dagen, moet in de administratie van deze locatie en de thuislocatie van het paard vastgelegd worden.

Klik hier voor meer informatie over het registreren van uw paard.

Is uw paard nog niet gechipt, dan kunnen wij u daarmee helpen. Maak hiervoor een afspraak via het nummer 0544-481366. Heeft u een veulen jonger dan 9 maanden en wilt u dat deze in het stamboek opgenomen wordt, dan verloopt het chippen via het stamboek.

Wilt u een locatie registreren, uw paard(achtige) koppelen aan een UBN of wilt u meer informatie, klik dan hier.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum