Landbouwhuisdieren

Voor alle diergeneeskundige zorg betreffende landbouwhuisdieren kunt u terecht bij Dierenartsenpraktijk Beltrum. Veehouders kunnen op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 uur en van 13.00 uur tot 13.30 uur gebruik maken van het telefonisch spreekuur of een visite aanvragen voor die dag. Voor spoedeisende hulp kunt u op elk tijdstip bellen. De praktijk is hiervoor 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

Onze werkzaamheden bevinden zich op individueel- en bedrijfsniveau. Op bedrijfsniveau zijn begeleiding en periodieke bezoeken onmisbaar voor een goede samenwerking en probleemoplossend werken. Ook op individueel dierniveau staan wij voor u klaar; diagnostiek, chirurgie en verlossingen zijn daarbij dagelijkse bezigheden.

We hebben een uitgebreide apotheek voor de landbouwhuisdieren. Gedurende de openingstijden van de praktijk kunt u bij de assistentes aan de balie terecht voor het bestellen en afhalen van medicatie of het afgeven van materiaal voor het laboratorium, zoals melk en mest.

Dierenartsenpraktijk Beltrum is lid van het Veterinair Kennis Centrum, een samenwerkingsverband van 6 praktijken in noord-, oost-, en midden-Nederland. Voor meer informatie over dit samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op:

www.vkc-nederland.nl

Bekijk meer informatie over:

Rundvee

Vleeskalveren

Kleine herkauwers

Alpaca's

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum