Voortplanting

Een optimaal resultaat in drachtpercentage en gezonde lammeren zijn bekende doelstellingen onder de veehouders. Onze praktijk levert een aantal producten om hierbij te helpen. Ook willen wij u graag enkele tips meegeven die u kunnen helpen bij de voortplanting van kleine herkauwers.

Verloskundige hulp

Om het lammeren in goede banen te leiden is er bij ons een verlosbakje verkrijgbaar voor een scherpe prijs. Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met de praktijk. Ook staan de dierenartsen natuurlijk 24/7 voor u klaar om te helpen bij lastige verlossingen.

Het pakket bevat:

  • 500 ml glijmiddel
  • 500 ml Citonol
  • 500 ml jodiumtinctuur
  • 2x verlostouwtje (1 meter per stuk)
  • Flesje Respiboost (ademhalingsstimulans)
  • 20 ml Novem 20
  • Repeteerspuit van 5 ml
  • Bedrijfsbehandelplan Schaap 2021
  • Draagkratje

Bronstseizoen

Voeding
Al voor het bronstseizoen kunnen voorbereidingen getroffen worden om de bronst te sturen. Bijvoorbeeld door het ‘flushen’ van de ooien: het aantal lammeren per ooi sturen d.m.v. de voeding. Ooien worden hierbij op een schrale weide geplaatst in de periode van 6-8 tot 3 weken voor het dekmoment, waarbij gestreefd wordt naar een conditiescore van 3 tot 3,5. Een schrale weide in deze periode heeft ook als voordeel dat de uier beter opdroogt na het spenen van de lammeren. In de laatste 3 weken voor het dekmoment moet de ooi verplaatst worden naar een weide met veel eiwitrijk gras. Doordat de ooi op deze manier in een positieve energiebalans raakt en toeneemt in lichaamsconditie zal dit een positieve werking hebben op de ovaria, namelijk productie van meer eicellen (gemiddeld +0,5 lam per worp).
Naast het stimuleren van de eicelproductie kan voeding ook het geboortegewicht van de lammeren bepalen. Dit gebeurt vooral in het eerste trimester van de dracht.

Moment van bronst
De bronst op zichzelf kan ook gestuurd worden, met name het tijdstip. Dit kan bijvoorbeeld door natuurlijke (zoekram) of kunstmatige synchronisatie (CIDR).
Een zoekram (ram die niet vruchtbaar is, maar wel hormonen produceert) kan gebruikt worden om ooien een eerste stille bronst te laten doormaken waarbij synchronisatie optreedt. Na 10 dagen kan de zoekram vervangen worden door een dekram. Per zoekram kunnen ongeveer 45 ooien aangeboden worden.
Het voordeel van een CIDR is dat men ook synchronisatie kan toepassen buiten het natuurlijke bronstseizoen, dit is niet mogelijk met een zoekram. Meer informatie over de CIDR vindt u hieronder

Het dekmoment
Wanneer de bronst aanbreekt is het de beurt aan de rammen. Voor een optimaal dekresultaat is het advies om de rammen 2 weken voor het dekken bij de ooien uit de buurt te houden (elkaar niet zien, ruiken of horen), zodat bij hereniging van de twee geslachten de reactie op elkaar optimaal is. Wanneer de rammen bij de ooien gebracht worden is uit onderzoek gebleken dat 1 ram op 10 ooien in het natuurlijke bronstseizoen de beste resultaten geeft. Buiten dit seizoen is de verhouding 1 ram op 5 ooien. Wanneer men nog een stapje verder wilt gaan kan gekozen worden om de ooien 1 voor 1 aan te bieden aan de ram, aangezien deze soms een voorkeur toont voor een selectief aantal ooien binnen een koppel.

CIDR

Door middel van een CIDR-spiraal kunt u de bronst bij ooien induceren en synchroniseren in alle fasen van de cyclus en buiten het natuurlijke dekseizoen. Op deze manier kan de aflammerperiode nauwkeurig gepland, vervroegd of verkort worden.

De CIDR is een progesteron preparaat die het corpus luteum nabootst. Bij verwijdering van de spiraal, daalt de progesteron spiegel plots waardoor de negatieve feedback op de bronst wegvalt. Binnen 58 uur na verwijdering van de spiraal en een injectie met eCG treedt er bronst op.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum