Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde kunt u hier downloaden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door de dierenartsen in opdracht van cliënten gedane diergeneeskundige verrichtingen en/of in het kader daarvan gedane leveringen van medicamenten.

Vorderingen

Bij niet of te late betaling van een factuur zijn wij genoodzaakt onze vordering uit handen te geven aan incassobureau Medicas. De betalingsvoorwaarden en tarieven (gedeponeerd onder KvK nr. 20107385) zijn te downloaden via de website www.medicas.net

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum