Parasieten

Teken

Teken komen naast vlooien het meeste voor. Door het veranderende klimaat wordt onze winter steeds zachter en ook de luchtvochtigheid verandert. Daardoor komen naast de bekende soort Ixodes ricinus nu ook de soorten Rhipicephalus sanguineus (hondenteek) en Dermacentor reticulatus steeds vaker voor in Nederland. Naast het voorkomen van hiervoor zeldzame soorten, worden de teken ook in steeds grotere aantallen gezien doordat ze de winter overleven.

Alleen in grote aantallen bij jonge dieren kan een tekeninfectie levensbedreigend zijn doordat er bloedarmoede kan ontstaan. In onze omgeving is de grootste bedreiging het overdragen van dierziekten zoals:

  • Babesiose: bacterie die de rode bloedcellen infecteert
  • Borrelia burgdorferi/ziekte van Lyme: bacterie die ook mensen kan infecteren
  • Ehrlichiose: bacterie die de witte bloedcellen infecteert

Preventieve maatregelen om teken te weren zijn worden dus van steeds groter belang. Er zijn verschillende producten verkrijgbaar om dit te realiseren.
Voor meer informatie rond de teek of de preventieve producten kunt u bellen naar de praktijk.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum