Laboratorium

Ontlastingonderzoek

Bij een ontlastingonderzoek kunnen wij d.m.v. sneltesten of microscopisch onderzoek de ontlasting van uw dier bekijken.

Bij grazende diersoorten is het juiste tijdstip voor een mestonderzoek afhankelijk van het seizoen, de geschiedenis van het dier, de diersoort en de situatie van de omgeving. Dit laatste gaat onder andere over het weidemanagement, hetgeen een belangrijke tool kan zijn om de wormbesmetting zo laag mogelijk te houden of zelfs te voorkomen.
Neem dus contact op met onze praktijk om samen het juiste tijdstip te bepalen voor het verzamelen van een mestmonster en een op maat gemaakt plan op te stellen.

Soorten onderzoeken

 • Kalverdiarree - sneltest

Bij deze sneltest kan de mest getest worden op neonatale E. coli diarree, het rotavirus, het coronavirus en op cryptosporidium.

 • Giardia - sneltest

Door de wisselende uitscheiding van giardia protozoa in de ontlasting is het noodzakelijk om van minstens 3 dagen ontlasting op te vangen van uw dier.
Bewaar de ontlasting van de drie dagen in afzonderlijke potjes/zakjes bij koelkasttemperatuur. Dit kunt u bij ons aan de balie afgeven en diezelfde dag krijgt u nog een uitslag en kan er een behandeling ingezet worden indien nodig.

 • Maagdarmwormen - MacMaster

Bij de maagdarmwormen berekenen we de EPG (aantal wormeieren per gram mest) in de mest van uw dier, om te beslissen of er wel of niet ontwormd moet worden. Dit om resistentie (verminderde werking tot geen werking) te voorkomen en het juiste middel in te zetten.

Bij mestonderzoek van paarden kijken we ook naar de hoeveelheid zand in de mest. Paarden kunnen op kale/korte weides veel zand opeten wat schadelijk is voor de darm en in sommige gevallen diarree of zelfs koliek kan veroorzaken.

Zelf een mestmonster nemen

Een aantal zaken is belangrijk bij het nemen van een mestmonster:

 • Gebruik verse mest, het liefst direct nadat het dier gemest heeft
 • Pak altijd de bovenste mestballen/keutels
  (het is belangrijk geen zand en/of grondwormen van de ondergrond in het monster te hebben)
 • Van dieren die bij elkaar lopen kunt u een mengmonster laten onderzoeken
  (bij paarden max. 5 dieren, bij schapen & geiten max. 10 dieren per monster)
 • Neem bij schapen minimaal 4 keutels/dier
  (let op: mest van oudere dieren nooit mengen met mest van lammeren)
 • Het mestmonster kunt u max. 3 dagen bewaren in de koelkast voor u in het inlevert
 • Lever de mest in op de praktijk in Beltrum met een ingevuld inzendformulier

U kunt de mest inleveren tijdens onze openingstijden:
van 08:00 - 12:00 en van 13:00 - 17:00 uur

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum