Laboratorium

Bloedonderzoek

Dankzij onze bloedanalyse apparatuur kunnen we een groot aantal bloedonderzoeken zelf uitvoeren. Hierdoor is de uitslag snel bekend, hetgeen vooral bij spoedeisende gevallen prettig is. De bloedafname gebeurt op afspraak en lukt met wat liefde en geduld meestal zonder sedatie.

Redenen voor bloedonderzoek bij de huisdieren zijn:

  • Screening bij ziekte
  • Screening voor operatie, dit wordt niet standaard gedaan, maar kan in sommige gevallen gewenst zijn
  • Senioren check voor vroegtijdige opsporing van ouderdomsproblemen
  • Progesteron bepaling bij loopse honden voor bepaling van het dekmoment. Dit is handig wanneer de reu zich op grote afstand bevindt

Redenen voor bloedonderzoek bij de landbouwhuisdieren zijn vooral gebaseerd op concentratiebepalingen van:

  • Calcium
  • Fosfor
  • Spierenzymen
  • (Ketonlichamen meten we op het bedrijf zelf)

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum