Voeding

Cameliden zijn een steeds meer voorkomende herkauwergroep binnen de praktijk. Ondanks dat ze behoren tot de klasse herkauwers zijn er een aantal diersoortverschillen die in acht genomen moeten worden.

Spijsverteringsstelsel

Herkauwers en alpaca's hebben beide 3 voormagen en 1 echte maag. Ulcers t.h.v. de magen kunnen bij beide diersoorten voorkomen, echter bij alpaca's komt dit relatief vaak voor. 
Bij alpaca's ontstaan deze ulcera voornamelijk door stress, dit is een belangrijk aspect binnen deze diersoort waarmee rekening gehouden moet worden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk cameliden nooit alleen te vervoeren, maar altijd op te laden met soortgenoten.

Dieet

De voormagen zijn ontworpen voor een zeer efficiënte digestie, omdat de vegetatie op de schrale Andes weinig voedingsstoffen bevat. Dit heeft tot gevolg dat rekening gehouden moet worden met een aantal zaken omtrent de voeding van alpaca's:

  • Hooi moet ad libitum gegeven worden
  • Krachtvoer kan uit een wilde herkauwerbrok of alpacabrok bestaan (max 200-500g/dag) en mag nooit meer dan 30% van het droge stof opname beslaan
  • Dieren einde dracht/lactatie zouden rond de 200-300g evenwichtig krachtvoer/dag moeten krijgen
  • Hersteldieet voor magere dieren: Luzernehooi of –korrels (max 500g/dag) of evt. 200-300g korrelmais + melasse

De bovengenoemde wilde herkauwerbrok heeft de voorkeur, omdat bij normale herkauwerbrokken er een koper-intoxicatie kan ontstaan bij cameliden.

Koliek

Daarnaast is het ook belangrijk om deze dieren nooit brood of keukenresten te geven, dit leidt vaak tot ruminitis (ontsteking van de voormaag) en kans op koliek. Bij koliek laat deze diersoort weinig merken, het worden daarom ook wel ‘stille koliekers’ genoemd. Hetgeen waar men op kan letten is dat de dieren apart gaan liggen van de rest van de kudde en in borst-buik ligging gaan liggen met de kop half omhoog gehouden.

Vitamine D

Tot slot komt een vit. D tekort relatief vaak voor, dit komt doordat van nature het UV-ratio in de Andes heel anders is. Belangrijk is om cria’s die geboren zijn in de wintermaanden (sept-feb) te supplementeren met vit. D om problemen zoals rachitis (remming beenaanleg in een groeiend skelet) te voorkomen.

Disclaimer | Algemene voorwaarden 
© Dierenartsenpraktijk Beltrum